בינוי ערים

לאורך השנים צבר המשרד ניסיון רב בתכנון תכניות מתאר לערים ויישובים של אלפי יח"ד בגישה אקולוגית ובת קיימא. 

הגישה התכנונית שלנו מבוססת על כבוד ואהבה לנוף הקיים הדורשים למידה מעמיקה של תוואי השטח ותנאי האקלים והמיקרו-אקלים הקיימים בו. שאיפתנו- לייצר מצע מיטבי ליצירת בינוי בר קיימא וחסכוני באנרגיה ע"י מקסום היתרונות הגלומים בשטח, בהפניות שהוא מאפשר, זרימת האוויר וכו', זאת במקביל לשמירה ככל הניתן על משאבי הטבע הייחודיים הקיימים באתר והפרעה מינימלית לטבע הקיים בו.

 

חלק מתכניות המתאר שהוכנו ע"י המשרד עבור משרד הבינוי והשיכון,מ.מ.ירוחם,עיריית  ב"ש, וגורמים פרטיים אחרים:

  • תב"ע לשכונה הצפונית בדימונה (518 יח"ד)

  • תב"ע ובינוי ליישוב אקולוגי בגבעת ישיעהו (80 יח"ד)

  • תב"ע ובינוי לשכ' רמות ג' (פלח F) ב"ש (כ-1300 יח"ד)
  • תב"ע ובינוי למתחם גאולים ב"ש (124 יח"ד)

  • תב"ע שכ' ובינוי לנווה מנחם ב' ב"ש(פלח 1)(325 יח"ד)

  • תב"ע שכ' ובינוי לשחמון 10 , אילת

  • תכנית מתאר לאשקלון (ל-200.000 תושבים) יחד עם אדריכל מייק טרנר וחברת "סביבותכנון"
  • תב"ע ובינוי ליישוב אקולוגי(כפר דוד) בשדה בוקר (85 יח"ד).
  • תב"ע ובינוי לשכ' מערבית ירוחם(1150 יח.דיור)

  • תב"ע שכונות ותיקות בדימונה וירוחם