מרפאת לקיה

מקום: לקיה

יזם: קופ"ח כללית 

סטטוס: הושלם 1995- כיום בתכנון תוספת למבנה

שטח בנוי: כ-700 מ"ר