תכנון בניינים “ירוקים” (ברי קיימא)- עקרונות יסוד

מתי קונס | אדריכל, מתכנן ערים ואזורים מומחה באדריכלות ירוקה

 

מהי בניה ירוקה?

לפני הכל - זוהי בנייה נכונה יותר, ידידותית לסביבה ולאנשים,

פונקציונאלית, בריאה ומותאמת לאקלים ובזכות כך גם חסכונית יותר

עבור הדייר והסביבה.

בשנים האחרונות צוברת הבנייה הירוקה תנופה בעולם כולו, ובישראל

בפרט, ואנו מוצאים עצמנו שבים לעקרונות התכנון הנכון אשר

הנחו את הבונים הקדומים, טרם עידן המזגן ושאר אמצעי האקלום

המלאכותיים. מגמה זו נובעת, בין היתר, בזכות המודעות המתגברת

לחשיבות השמירה על הסביבה והצורך לחסוך בצריכת אנרגיה

המבוססת על שריפת דלקים מזהמים ויקרים. מאחר ובמדינות

המפותחות, ביניהן ישראל, בניינים צורכים כ 50%- מסך כל האנרגיה

המיוצרת, הבנייה הירוקה מקבלת משנה חשיבות.

 

איך מתכננים “בית ירוק”?

“ראשית מעשה במחשבה תחילה” - בטרם ניגשים לתכנון הבית יש

ללמוד היטב את המגרש על יתרונותיו ומגבלותיו, הטופוגרפיה שלו,

המפנה, משטר הרוחות השולט, האם ישנם אלמנטים החוסמים/

יחסמו בעתיד את אור השמש ועוד.

 

העמדה נכונה של המבנה וקביעת מיקום וגודל הפתחים ביחס

לכיווני השמש והרוח - מסלול השמש בחצי הכדור הצפוני נוטה

לכיוון דרום אך בחורף נמצאת השמש בזוית נמוכה יותר לעומת

הקיץ. הבדל זה מאפשר לנו להנות מקרינת השמש לחימום פאסיבי

של הבית בחורף ולהבטיח הצללה והגנה מקרינה ישירה בקיץ - זאת

באמצעות תכנון והפניה נכונים של פתחי הבית מבחינת מיקומם,

גודלם ופתרונות ההצללה שלהם. לרוב, נעדיף הפניה של הפתחים

העיקריים לכיוון דרום או צפון ונימנע מפתחים גדולים לכיוון מזרח

ומערב הדורשים טיפול מיוחד.

 

 

 

תכנון נכון של הפתחים צריך להתייחס גם לניצול מיטבי של משטר

הרוחות באתר להבטחת אוורור טבעי רב ככל הניתן בבית

)ישנן שיטות ו”טריקים” רבים בנושא זה אשר יכולים לחסוך רבות

בהוצאות הקירור בקיץ, בייחוד באיזורים בעלי אקלים יחסית יבש כגון

מיתר וכרמית(. חשוב להתייחס לשיקולים תכנוניים אלה גם בקביעת

החלוקה הפנימית של הבית.

 

בחירת חומרי הבנייה - ישנה חשיבות רבה בבחירת החומרים מהם

ייבנה הבית הן מבחינת איכות הבידוד התרמי והאקוסטי שיושג,

הן מבחינת השמירה על בריאות הדיירים והן מבחינת צמצום

הנזק הסביבתי הנגרם במהלך ייצור חומרי הבנייה והבנייה עצמה.

ראשית יש להקפיד על שימוש בחומרים בעלי “תו ירוק” אשר אינם

פולטים רעלים או קרינה )כגון: דבקים שונים, אפר פחם וכדומה(

וכן קיים ערך מוסף לשימוש בחומרים הניתנים למחזור ו/או השבה

לטבע לאחר סיום מחזור החיים של המבנה. נדרש לבחור בחומרים

המותאמים לסביבת המבנה ואשר מספקים למבנה את המאסה

התרמית והבידוד הדרושים לו ביחס לאקלים המקומי )לדוגמא:

באזור בעל אקלים מדברי ויבש שבו קיימים הפרשי טמפרטורה

יחסית גדולים בין יום ללילה נעדיף יצירה של מאסה תרמית

גבוהה המשולבת עם בידוד איכותי על מנת לשמור על טמפרטורה

מאוזנת בתוך הבית(. יש להתייחס לנושא הבידוד גם בגג המבנה

ובבחירת זיגוג מבודד לפתחים ולחלונות הבית )זיגוג כפול עם

מרווח אוויר מספיק גדול(. שדרוג רמת הבידוד של הבית כרוך לרוב

בהשקעה נוספת )למרות שבתכנון חכם אין זה מחויב(, אך מדובר

לרוב בסכומים לא משמעותיים אשר מחזירים את עצמם במהירות

ומביאים לחסכון ניכר בעלויות התפעול של הבית.

 

השקעה בחסכון - הקפדה על תכנון נכון וחומרים מתאימים הם

הבסיס ליצירת בית “ירוק”. באמצעות השקעה נוספת יחסית זניחה

בגופי תאורה חסכוניים )כגון: תאורת לד, פלואורסנטים(, במערכות

לחסכון במים )כגון: חסכמים, מערכות להגברת לחץ( ובהתקנת

תשתית ביתית למחזור ומיון פסולת ניתן להבטיח חסכון משמעותי

נוסף במשאבים יקרים אלה. מכאן ואילך - השמיים הם הגבול וניתן

להוסיף לבית, בהתאם לשיקולי הכדאיות הכלכלית והאידיאולוגיה

של הדייר, מערכות טכנולוגיות רבות אשר יביאו לחסכון רב נוסף

בצריכת אנרגיה ומשאבים כגון:

•מע’ לוחות פוטוולטאים )סולאריים(.

•“גג ירוק” אשר מעבר ליופיו גם תורם משמעותית לבידוד הגג

והורדת הטמפ’ שלו בקיץ.

•מערכת תרמוסולארית )דוד-שמש( מתקדמת ומתוגברת

המאפשרת חימום תת-רצפתי באמצעות מים חמים בחורף.

•מערכות “בית חכם” המנטרות את צריכת החשמל ויכולות לווסת

את התאורה, התריסים המיזוג והמערכות החשמליות השונות בבית.

•מערכות מיזוג אוויר חסכוניות )כגון )VRF, INVERTER

•מיכלי הדחה חסכוניים במים.

•מערכות לטיהור מים אפורים.

קיים כיום בישראל תקן לבנייה ירוקה )ת"י 5281 ( המקביל לתקנים

דומים הנהוגים בחו”ל )כגון תקן LEED בארה”ב, תקן BREEAM

באנגליה( ומספק הנחיות מפורטות לתכנון בניינים “ירוקים” וחסכוניים

באנרגיה. מספר רשויות מקומיות החליטו לאמץ את התקן כתקן

מחייב ונראה כי מגמה זו צפויה להתרחב בעתיד הקרוב.

תכנון בית “ירוק” אמיתי דורש שילוב בין שיקולים תכנוניים רבים

ודורש ידע, נסיון ומיומנות הנרכשים לאורך שנים, לכן מומלץ להיוועץ

עם משרדי אדריכלות מומחים ומנוסים בייעוץ לבנייה ירוקה על מנת

לקבל את התוצר הטוב ביותר.