מהי אקוטקטורה?

מתי קונס, אדריכל-מתכנן ערים ואזורים (M.sc)

 

מבוא:

תהליך ליצירת מערכות/בתי גידול אקולוגים מלאכותיים לסיפוק צרכי האדם באופן כוללני הוליסטי ורב-מימדי. גישה תכנונית חלופית לגישות הפורמליסטיות והליניאריות המקובלות אשר פותחה לפני כ-35 שנה ומבוססת על תפקוד מערכות אקולוגיות בטבע.

 

מטודולוגיה:

 

בניינים ישובים אזורים ומעשי אדם אחרים, נחשבים כמערכות אקולוגיות "חיות" אשר מתפקדות באופן אינטגרלי (מושלם) בינן לבין עצמן ועם סביבתן הטבעית והאנושית, זאת בניגוד לגישות לפיהן מעשי האדם זרים לסביבה ומושתלים לתוכה.

 

 

מודל קונספטואלי:

 

מערכת אנושית- HUS

מערכת הטבע והסובב את מעשה האדם- NAS

מערכת טכנולוגית- TECHS

מערכת כלכלית ואדמיניסטרטיבית- EAS

 

 

 

על פי גישה זו, לפני שמתחילים לתכנן מעשה אדם באופן פיסי, שלב ראשון הכרחי הינו ניתוח מקדים של המערכת אליה הוא שייך והתהליכים שמתקיימים בסביבתו, רק לאחר מכן רוקמים "עור וגידים" לחלקים השונים של מעשה האדם הספציפי-כך נוצרת ה"אקוטקטורה".

 

 

עקרונות יסוד בתכנון

 

התאמת הפרויקט לאתר ולא ההיפך, לצמצום הוצאות פיתוח מיותרות ונזקים לסביבה הטבעית ותפקודה האקולוגי.

שיתוף פעולה עם המשתמשים היזמים ומקבלי החלטות מתחילת הפרויקט(פרוגרמה)ועד (עיצוב פנים) להשגת סיפוק מרבי ותפקוד נאות בהתאמה לתקציב הפרויקט.

חסכון באנרגיה מלאכותית וניצול מרבי של אנרגיות טבעיות(שמש ורוח)למניעת

 

זיהום הסביבה (צמצום תופעת ה"חממה" העולמית)וקיום עולם "בר-קיימא" לדורות הבאים!